Guri Rusten, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1998. Ministerråd ved ambassaden i Warszawa 2007–11. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2011–13, avdelingsdirektør 2013–16. Ambassadør i Sarajevo fra 2016.