Frode Solberg er en norsk diplomat, som har vært tilknyttet utenrikstjenesten siden 1995. Han har Krigsskolen. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet 2004-2006, deretter ambassaderåd i Berlin 2006-2010 og ministerråd i Berlin 2010-2014. I årene 2014 til 2018 var han avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han ble i 2018 utnevnt til ambassadør i Seoul.