Jo Sletbak, norsk diplomat, Master of Arts in International Relations. I utenrikstjenesten fra 1990. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2001–2007. Ambassaderåd ved ambassaden i Ottawa 2007–2011. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2011–2017. Jo Sletbak er generalkonsul i San Francisco fra 2017.