Tor Berntin Næss, norsk diplomat, cand.oecon. Karriere i Handelsdepartementet, fra 1989 Utenriksdepartementet. Som ekspedisjonssjef fra 1989 ledet han fra norsk side blant annet forhandlingene om en ny GATT-avtale. Ambassadør i Brussel 1996–2000, 2001–04 spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Ambassadør i Ottawa 2005–09.