Dag Nissen, norsk diplomat , siviløkonom. Ansatt i Utenriksdepartementet 1978, underdirektør 1992–2001. Ambassadør i Lagos 2001–05. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2005–06, avdelingsdirektør 2006–08. Ambassadør i Antananarivo 2008–11.