Anita Nergaard, norsk diplomat, siviløkonom HAE. I utenrikstjenesten fra 1995. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2004–05, avdelingsdirektør 2005–12. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel 2012–17. Ambassadør i Singapore fra 2017.