Ståle Torstein Risa, norsk diplomat , cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1981. Ministerråd ved ambassaden i Tokyo 1999–2001. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2001–05. Ambassadør i Manila 2005–09. Ambassadør i Hanoi 2009–14. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2014–17. Generalkonsul i Guangzhou fra 2017.