Lise Nicoline Kleven Grevstad, norsk diplomat, cand. polit. I utenrikstjenesten fra 1990. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2002–05, avdelingsdirektør 2005–07. Ministerråd ved ambassaden i København 2007–10. Ambassadør i Tallinn 2010–14. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2014–15. Ambassadør i Bucuresti fra 2017.