Martin Sørby, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1992. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2001–05, avdelingsdirektør 2005–16. Ambassadør i Haag fra 2016.