Dag Wernø Holter, norsk diplomat , mag.art. I utenrikstjenesten fra 1982. Ministerråd ved ambassaden i Paris 2002–06. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2006–07, avdelingsdirektør 2007–10. Ambassadør i Reykjavik fra 2010–14. Visegeneralsekretær i EFTA og leder av EFTA-sekretariatets Brussel -avdeling ( EØS -samarbeidet) fra 2015.