Mette Masst, norsk diplomat, Ph.D. i internasjonale utviklingsstudier. I utenrikstjenesten fra 2004. Ministerråd ved ambassaden i Maputo 2004–09. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2009–11, fagdirektør 2011–13. Ambassadør i Maputo 2013–16.