Turid Bertelsen Rodrigues Eusebio, norsk diplomat , cand.oecon. I utenrikstjenesten fra 1981. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2001–04, avdelingsdirektør 2004–07. Ambassadør i Brasilia 2007–12. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2012.