Kjeld Vibe, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1955. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1969–72, ekspedisjonssjef 1972–77. Ambassadør ved NATO i Brussel 1977–84. Utenriksråd 1984–89. Ambassadør i Washington, D.C . 1989–96.