Sven Knudsen, norsk diplomat, B.A. I utenrikstjenesten fra 1955. Sekretær for Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite 1971–73. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1973–75. Avdelingsdirektør i Norad 1975–76. Forvaltningshøgskolen 1976–77. Chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Singapore 1977 og ved ambassaden i Reykjavik 1977–78. Ministerråd ved ambassaden i London 1978–82. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1982–84, avdelingsdirektør 1984, ekspedisjonssjef 1984–90. Ambassadør til Europarådet i Strasbourg 1990–95.