Knut Almestad er en norsk diplomat. Han er utdannet cand.jur. og har vært tilknyttet utenrikstjenesten fra 1969. Han var ambassaderåd ved ambassaden i Brussel 1981–1983, ministerråd 1983–1987 og underdirektør i Utenriksdepartementet 1987–1989. Han var ekspedisjonssjef 1989-1992 og ambassadør i spesialoppdrag 1992–1993. I årene 1993-2001 var han president i EFTAs overåkingsorgan for EØS (ESA) i Brussel.