Ragne Birte Lund, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1977. Ambassadør i Seoul 1995–97. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 1997–2000. Ambassadør i Bangkok 2000–05. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2005–10. Ambassadør i Dhaka 2010–13. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2013–16.