Arve Ofstad, norsk diplomat , cand.oecon. Ansatt i Utenriksdepartementet i 1993. FNs stedlige koordinator i Sri Lanka 1995–98. Ministerråd ved ambassaden i Khartoum 2009–11. Ambassadør i Lusaka 2011–16.