Nils Bølset, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1954. Ministerråd ved ambassaden i Bonn 1979–85. Spesialrådgiver for polarspørsmål i Utenriksdepartementet 1985–88. Ambassadør i Ankara 1988–92. Ambassadør i Canberra 1992–98. Bølset var juridisk rådgiver i Utenriksdepartementet i perioden 1998–2015.