Rolf Kristian Ree, norsk diplomat, cand.polit. I Utenriksdepartementet fra 1983. Ministerråd ved ambassaden i Addis Abeba 2007–12. Ambassadør i Abuja 2012–16.