Kjell Colding, norsk diplomat og politiker (H), cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1958. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1975–77, ambassadør 1977, ekspedisjonssjef 1979–81 og 1989–91. Politisk sekretær i Utenriksdepartementet 1966–70, statssekretær i Utenriksdepartementet 1970–71 og ved Statsministerens kontor 1981–84. Ambassadør i Helsingfors 1985–89. Spesialråd i Utenriksdepartementet 1991–92, utenriksråd 1992–96. Ambassadør i London 1996–2000.