Jan Edmund Nyheim, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1961. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1981–83, spesialrådgiver i polarspørsmål 1983–84, ekspedisjonssjef 1984–87. Ambassadør i Ottawa 1988–92, i Roma 1992–96 og i Madrid 1996–2000.