Jørg Willy Bronebakk, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1974. Ministerråd ved Norges delegasjon til NATO i Brussel 1993–96. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1996–97, ekspedisjonssjef 1997–2003, assisterende utenriksråd 2003–06, Nord-Amerika-koordinator 2007. Ambassadør i København 2007–12. Ambassadør i Helsingfors 2012–15.