John Bjørnebye var norsk diplomat og ambassadør. Han var cand.philol. og var tilknyttet utenrikstjenesten fra 1970 til 2006. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet 1986-1987 og deretter ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1987-1988 og generalkonsul i New York 1989–1994. Han tjenestegjorde som ambassadør i Tokyo 1994–1999, assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet 1999–2001 og ambassadør i Brussel 2001–2006.