Ketil Børde, norsk diplomat; statsviter. I utenrikstjenesten fra 1959, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1981–85. Ambassadør i Bern 1985–89. Spesialråd i Utenriksdepartementet for utenriksøkonomiske spørsmål 1991–94. Ambassadør i Stockholm 1994–2000.