Enok Nygaard, norsk diplomat , siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1975. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til EU i Brussel 1990–96. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1996–2002. Ambassadør i Singapore 2002–07. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2007–08. Ambassadør i Warszawa 2008–13.