Johan Ludvik Løvald, norsk diplomat, Ph.D. I utenrikstjenesten fra 1970. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1989–91, avdelingsdirektør 1991–94, ekspedisjonssjef 1994–96. Ambassadør i Ottawa 1996–2000, assisterende utenriksråd 2000–03. Ambassadør ved FN i New York 2003–08.