Tarald Osnes Brautaset, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1973. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1993–96, ekspedisjonssjef 1996–97, spesialråd for utenrikspolitiske saker 1997–2000. Ambassadør i London 2000–05, deretter spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Ambassadør i Paris 2009–14. Spesialrepresentant i Utenriksdepartementet fra 2014.