Erling Rimestad er en norsk diplomat. Han er cand.mag. og har vært i utenrikstjenesten siden 1991. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet i 2008–2012, avdelingsdirektør i 2012–2014 og fra 2014 til 2018 ambassadør i Tokyo. Fra 2018 er han ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.