Rolf Willy Hansen, norsk diplomat , cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1975. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1993–1994, regionalrådgiver 1994–1997. Generalkonsul i Hong Kong 1997–2000. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2001–2005. Generalkonsul i Minneapolis 2005–2008. Ambassadør i Damaskus 2008–2012. Fagdirektør i Utenriksdepartementet 2012–2014. Ambassadør i Riyadh 2014–2017. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2017.