Arne Christian Gunneng, født i Oslo, cand.jur., norsk diplomat. I utenrikstjenesten fra 1945. Ambassadør i Ottawa 1955–59, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1959–61, ambassadør i Stockholm 1961–66, i Washington 1966–73, i Roma 1973–78 og i Haag 1978–83.