Jostein Helge Bernhardsen, norsk diplomat, M.A. I utenrikstjenesten fra 1973. Ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève 1992–95. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1995–2001. Ambassadør i Kiev 2001–06. Ambassadør i Brussel 2006–11.