Tanja Heiberg Storm, norsk diplomat, cand.mag. I utenrikstjenesten fra 1974. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1994-95, avdelingsdirektør 1995-97, assisterende utenriksråd for utviklingssaker 1997–2001. Ambassadør ved OECD i Paris 2001–06. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2006–14.