Odd Lauritz Fosseidbråten, norsk diplomat, mag.art. I utenrikstjenesten fra 1973. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1991–92. Ambassadør i Singapore 1992–96. Ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet 1996–97, departementsråd 1997–99. Ambassadør i Tokyo 1999–2003. Ambassadør i Stockholm 2003–09.