Oscar Johan Værnø, norsk diplomat, MA statsvitenskap. I utenrikstjenesten fra 1957. Ministerråd ved ambassaden i Wien 1973–75. Ministerråd ved ambassaden i Washington, D. C. 1975–77. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet for nedrustningsspørsmål (ambassadør) 1977–78. Ekspedisjonssjef 1978–84. Leder i regjeringens utvalg for rustningskontroll og nedrustning 1982 og 1983. Ambassadør i Stockholm 1984–90. Ambassadør til FNs Europakontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av 1990–93.