Leif Holger Larsen, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1984. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2000–01. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til NATO 2001–05. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2005–09. Hovedlærer ved Forsvarets høgskole/sjefskurs 2009–11. Spesialrepresentant i Utenriksdepartementet for Afghanistan og Pakistan 2011–14. Ambassadør i Islamabad 2014–15.