Rolf Olaf Berg, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1971. Generalkonsul i Cape Town 1990–92, 1992–96 ambassadør i Mexico by, deretter spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Ambassadør i Guatemala 2000–05.