Knut Solem, norsk diplomat, cand.mag. I utenrikstjenesten fra 1976. Generalkonsul i Rio de Janeiro 1989–94. Ambassadør i Abu Dhabi 1994-96. Ambassadør i Singapore 1996–99. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 1999–2004, avdelingsdirektør 2004–05. Ambassadør i Mexico 2005–09. Ambassadør i Manila 2009–14.