Eva Bugge, norsk diplomat, cand.mag. I utenrikstjenesten siden 1974. 1996–2001 ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Ambassadør i Roma 2001–06 og i Haag 2006–11. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–12.