Kjell Lillerud, norsk diplomat , siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1975. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1994–95, spesialrådgiver 1995–2000. Ministerråd ved ambassaden i Berlin 2000–02. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris 2002–05. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2005–09. Ambassadør i Abuja 2009–12. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2012–16.