Ole Peter Kolby, norsk diplomat; cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1966. Ambassadør i Utenriksdepartementet for menneskerettigheter 1987–89, ekspedisjonssjef 1989–92. 1992–98 ambassadør til KSSE/OSSE i Wien. Ambassadør til FN i New York 1998–2003. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2003–04. Ambassadør i København 2004–07.