Einar M. Bull, norsk diplomat; siviløkonom. Generalsekretær i Europabevegelsen 1968–70. I utenrikstjenesten fra 1972, ambassadør i Lagos 1985–88. 1991–94 ekspedisjonssjef iUtenriksdepartementet med ansvar bl.a. for EØS-saker, 1994–96 spesialråd for handelssaker. Ambassadør ved EU-hovedkvarteret i Brussel 1996–2001. 2002–06 president i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel. Ambassadør i Roma 2006-11.