Arild Braastad, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1979. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1999–2001. Ambassadør i Seoul 2001–06. Ambassadør i Kuala Lumpur 2006–11.