Svein Aass, norsk diplomat, cand.polit. og fransk doktorgrad «doctorat du 3e cycle». I utenrikstjenesten fra 1976. Ministerråd ved Norges faste FN-delegasjon i New York 1994–1999. Ambassadør i Teheran 1999–2003. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2003–2004. Eksekutivdirektør i Verdensbanken i Washington, D.C. 2004–2009; nordisk-baltisk representant i Verdensbankens styre 2006–2009. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2009–2011. Ambassadør i Beirut 2011–2015.