Kåre Dæhlen, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1954. Chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Aten 1972–74. Ambassadør i Aten 1974–76. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1976–81. Ambassadør i Warszawa 1981–86, i New Delhi 1986–90 og i Wien 1990–94.