Per Tresselt, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1964. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1976–78, spesialrådgiver 1978–83, ekspedisjonssjef 1983–89. Ambassadør i Berlin (DDR) 1989–90, generalkonsul i Berlin 1990–94. 1994–99 ambassadør i Moskva. Norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg 2000–06.