Helge Vindenes, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1959. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1973–76 ekspedisjonssjef 1976–78, spesialrådgiver 1978–82, fra 1980 norsk representant (ambassadør) til IEA i Paris. Ambassadør i Santiago de Chile 1982–88. Administrasjonsdirektør i Utenriksdepartementet 1988–89. Utenriksråd 1989–92. Ambassadør i Madrid 1992–96, i Dublin 1996–99.