Janne Julsrud, norsk diplomat , siviløkonom og MBA. Ansatt i Utenriksdepartementet 1982. Generalkonsul i Hong Kong 1993–97. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1997–2000. Generalkonsul i San Francisco 2000–03. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2003–07. Ambassadør i Singapore 2007–12. Ambassadør i Buenos Aires 2012–15. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2015.