Fred Harald Nomme, norsk diplomat , Bachelor of Science. I utenrikstjenesten fra 1978. Ambassadør i Lagos 1995-98. Ambassadør i Kuala Lumpur 1998–02. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2002–05. Generalkonsul i Shanghai 2005–11. Ambassadør i Rabat 2011–14.