Bjørn Johannessen, norsk diplomat, magister i statsvitenskap. Kontorsjef i Norad 1979–1986. Chargé d'affaires a.i./ministerråd ved ambassaden i Dhaka 1986–1989. Underdirektør i Norad 1990–1999. Ministerråd ved ambassaden i Islamabad 1999–2001. Chargé d'affaires a.i./ministerråd ved ambassaden i Kabul 2001–2004. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2004–2008. Ambassadør i Lilongwe 2008–2010.