Bjørn Olav Blokhus, norsk diplomat , cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1978. Pressetalsmann i Utenriksdepartementet 1990–92. Ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève 1992–95. Ministerråd ved ambassaden i København 1995–99. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1999–2003. Ambassadør i Jakarta 2003–08 og i Rabat 2008–09. Seniorrådgiver/ambassadør i Utenriksdepartementet 2009–10. Generalkonsul i Shanghai 2010–2013.